Stacjonująca w Świnoujściu Grupa Nurków-Minerów powołana została w grudniu 1969 roku i wcielona do 14. Dywizjonu Kutrów Trałowych. Po rozwiązaniu tej jednostki, w grudniu 1985 roku, włączona została w strukturę 42. Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających. Od 1 września 1988 roku grupa podlega dowódcy 12. Dywizjonu Trałowców. W miniony piątek, 5 grudnia, grupa świętowała swoje 45-lecie.
Pierwszy skład Grupy Płetwonurków Minerów liczył jedynie siedem osób. Jednak pomimo nielicznej obsady, działania grupy przynosiły wymierne rezultaty. Grupa Nurków-Minerów przeznaczona jest do samodzielnego poszukiwania min w basenach i kanałach portowych oraz dokładnej lokalizacji i identyfikacji obiektów minopodobnych wykrytych przez okręty na morzu. Ponadto prowadzi podwodne przeglądy kadłubów jednostek, udzielając w razie potrzeby pomocy jednostkom pływającym w porcie i na morzu. Marynarze GNM uczestniczyli także wielokrotnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, prowadzonych wspólnie z policją i siłami straży granicznej. Najbardziej rozpoznawalnym przez społeczeństwo działaniem Grupy Nurków-Minerów są interwencje prowadzone po otrzymaniu zgłoszenia o znalezieniu w środowisku wodnym niebezpiecznych powojennych pozostałości. Dowódcą Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców jest kpt. mar. Adam Pociecha.

Jednym z głównych zadań GNM jest neutralizacja obiektów niebezpiecznych znajdujących się w wodzie. Działają nie tylko na morzu i wybrzeżu, ale także na akwenach śródlądowych zasięgiem swojego działania obejmując obszar całego kraju. Grupy Nurków-Minerów wchodzą w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

Info-foto.8FOW