Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie, I sesja Rady Miasta Świnoujście została zwołana na dzień 1. grudnia 2014 r. ( poniedziałek) na godzinę 12.00. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie:

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady Miasta

2. Wręczenie Radnym oraz Prezydentowi Miasta zaświadczeń o wyborze

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych

4. Przyjęcie porządku obrad .

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta

6. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta

7. Zamknięcie obrad

Robert Karelus

Rzecznik Prezydenta Miasta