Charytatywny Bieg Mikołajkowy rozegrany zostanie 06. grudnia, bieg organizowany jest w tym roku wspólnie przez Klub Biegacza Jogging oraz Klub Morświnów. Odbędzie się on w ramach „Inwazji Morsujących Mikołajów” jako pierwsza impreza większej całości.
Start o godzinie 10:00 spod pływalni miejskiej, nie będzie opłaty startowej, będzie można natomiast dokonać dobrowolnych wpłat na cel charytatywny (dla ciężko chorego członka Klubu Morświnów). Szczegóły zawiera załączony regulamin.
Charytatywny Bieg Mikołajkowy
REGULAMIN
§ 1. Organizator:

Klub Biegacza “JOGGING” Świnoujście i Klub Morświnów

§ 2. Cel imprezy:
• popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej;
• promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu;
• propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci młodzieży i dorosłych;
§ 3. Termin i miejsce:
• 06. grudnia (sobota) 2014r. w godzinach 09:00 – 12:00;
• Promenada-plaża
UWAGA: Impreza odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
§ 4. Program imprezy:

• Od 09:00 – zapisy do biegu
• 10:00 start

§ 5. Trasa biegu:

Trasa wiedzie promenadą i plażą – 10 km.
§ 6. Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto:
• posiadają aktualne badania lekarskie, świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym, lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność;
• posiadają dowód tożsamości (lub inny dokument) pozwalający określić wiek;
• osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.
§ 7. Zgłoszenia:

Zgłoszenie uczestnictwa oraz wydawanie numerów startowych realizowane będzie w dniu 06. grudnia,
od godz. 09:00 przy pływalni.
Opłata startowa – zniesiona, w zamian dobrowolne datki na cel charytatywny.

§ 8. Sprawy porządkowe:
• numery startowe należy przymocować na ubraniu wierzchnim z przodu, w sposób umożliwiający bezproblemowy odczyt przez zespół sędziowski;
• zawodnik po zakończeniu biegu, zobowiązany jest niezwłocznie opuścić oznakowaną strefę mety;
• protesty dotyczące wyników, przyjmowane będą w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 24 godzin od ich pierwszej nieoficjalnej publikacji na stronie KB „Jogging”.

§ 9. Nagrody:
Nagrody niespodzianki i różnorodne gadżety.

§ 10. Postanowienia końcowe:
Organizator zapewnia:
• służbę medyczną na starcie-mecie

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
• za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą;
• za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie Klubu Biegacza Jogging – www.jogging.republika.pl

Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
organizator