Jak informuje Rzecznik Prezydenta Świnoujście – Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, po zapoznaniu się z orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego: w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości portowych w Szczecinie i Świnoujściu, podjął decyzję o jej obniżeniu ,czyli z obowiązujących obecnie 3 do 0,3 procenta.