Prawie 600 metrowy odcinek ulicy Słowackiego w Świnoujściu zostanie przebudowany. Ten kolejny bardzo ważny drogowy projekt zakłada m.in. wymianę nawierzchni jezdni czy budowę nowych zjazdów. Ponad połowę kosztów pokryją środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Porozumienie gwarantujące dofinansowanie świnoujskiej inwestycji podpiszą dziś, w środę, 26 listopada br. w Świnoujściu marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Przebudowa ulicy Słowackiego ma zachować jej historyczny charakter. Modernizacja obejmie odcinek
od skrzyżowania z ulicą Matejki do skrzyżowania z ulicą Trentowskiego. Wymieniona zostanie cała istniejąca obecnie infrastruktura drogowa, czyli jezdnie, chodniki i przystanki. Ponadto powstanie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Prace potrwają do sierpnia 2015 roku.
Ulica Słowackiego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury turystycznej w Świnoujściu. Przy drodze tej znajduje się bowiem wiele hoteli, pensjonatów, firm usługowych oraz obiektów gastronomicznych.
Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 7,2 miliona złotych, z czego 5 milionów złotych stanowi unijne wsparcie. Realizacja projektu wpisuje się w założenia 6 Osi Priorytetowej „Rozwój funkcji metropolitalnych”, Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym”, Podziałanie 6.2.1 „Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym”.
Łukasz Jucha Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego