Strona główna » Policjanci dbają o bezpieczeństwo w czasie wyborów

Policjanci dbają o bezpieczeństwo w czasie wyborów

by Daniel SZYSZ

W związku z trwającymi dziś wyborami samorządowymi, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu prowadzą działania w zakresie ich zabezpieczenia. Celem tych działań jest ochrona obwodowych komisji wyborczych przed i w trakcie głosowania, do czasu zliczenia głosów, oraz niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego związanego z wyborami.

Dziś, w niedzielę 16 listopada, odbywają się wybory samorządowe. Trwa cisza wyborcza i w związku z tym może dochodzić do naruszeń prawa, np. do prowadzenia agitacji wyborczej i upubliczniania materiałów wyborczych, jak również zakłócania porządku na zewnątrz lokali wyborczych.
Na ulicach miasta oraz w rejonach lokali wyborczych służbę pełnią funkcjonariusze umundurowani, jak i funkcjonariusze operacyjni.
Policjanci dbają o porządek i bezpieczeństwo oraz będą sprawdzać wszystkie informacje dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw, również przestępstw związanych z wyborami.
Przypominamy, że w Kodeksie Karnym zostały określone przestępstwa przeciwko wyborom. Przestępstwa te zostały określone w poniższych artykułach:

Art. 248. Nadużycia przy przebiegu wyborów

Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:
1) sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych,
2) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,
3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne,
4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów,
5) odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystaną kartę do głosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w głosowaniu niewykorzystaną kartę do głosowania,
6) dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum
– podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 249. Przeszkadzanie przy przebiegu wyborów

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:
1) odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie,
2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,
3) głosowaniu lub obliczaniu głosów,
4) sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 250. Bezprawne naruszenie swobody głosowania

Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 250a. Łapownictwo wyborcze

1. Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w związku z § 1 zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 251. Naruszenie tajności głosowania

Kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosującego zapoznaje się z treścią jego głosu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Osoby, które zauważą coś, co mogłoby świadczyć o zakłóceniu przebiegu wyborów, mogą dzwonić do oficera dyżurnego świnoujskiej komendy pod numerem 91-32-67-511, 91-32-67-512, 997 lub 112. Każde zgłoszenie zostanie natychmiast sprawdzone.

Oficer prasowy KMP w Świnoujściu
st. asp. Beata Olszewska

Oceń ten atrykuł
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)Tunel w Świnoujściu w czasie ulewy, jak to wygląda w środku ? Film z tunelu po oberwaniu chmury


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

6 − 4 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.