15 listopada o godzinie 18.00, Galeria Sztuki Współczesnej, miejsce sztuki44, zaprasza
na wernisaż plakatów unikatowych, które zapowiadały i zarazem towarzyszyły wydarzeniom artystycznym zorganizowanym w galerii ms44 od początku jej istnienia.
Są tą prace łączące w sobie kilka artystycznych technik tradycyjnych jak akwarela, rysunek piórkiem, linoryt, fotografia, i uzupełnionych o techniki cyfrowe.
Plakaty tworzone przez Pawełczyka oprócz sporego ładunku emocjonalnego, niosą w sobie duży potencjał przesłania społecznego podejmując myśl, wybitnego angielskiego reżysera Kena Loacha że „Sztuka stała się transakcją dostosowującą do potrzeb rynku”.
Niezgoda na taki proces któremu podlega kulturowa współczesność jest treścią wielu prac zaprezentowanych na wystawie.

Świadomość treści komunikatu, zawartego w formule plakatu, pozwala na taki dobór środków artystycznych które temu przekazowi służą. Plakaty powstałe dla potrzeb projektów realizowanych w ms44 są w wymiarze idei znakiem niezgody na to, co oficjalne i wymagalne poprzez polityczną, społeczną i kulturową poprawność. I tego rodzaju projekty artystyczne zapowiadają. Istota takiego spojrzenia pozwala wydobyć granicę pomiędzy twórczością a życiem, aby móc ja przekraczać, rozumiejąc sztukę jako transgresję. I prowadząc ku temu, by „widzenia” nie rozpatrywać jedynie w kategoriach biologicznych, lecz jako skomplikowany proces myślowy.

Plakat – rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A2), o charakterze propagandowym, służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach. B1, to klasyczny format współczesnego plakatu.
Zapraszamy więc do miejsca sztuki44 15 listopada o godzinie 18.00, naprawdę warto.

ms44