„Powyższy utwór, jest formą wyrazu artystycznego i w żaden sposób nie namawia do niszczenia czyjegokolwiek mienia”