Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie ma wskazywać wyborcom kandydatów do samorządu lokalnego, którzy publicznie zadeklarują stosowanie zasad ujętych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie.

Kandydaci zobowiązują się do podejmowania konkretnych działań wypływających z tych zasad.

Lista osób certyfikowanych będzie pomocą w dokonaniu właściwego wyboru przez osoby, dla których rodzina jest najważniejsza.

Certyfikowanym kandydatem może być osoba ubiegająca się o urząd wójta, burmistrza, prezydenta, radnego sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu czy rady gminy.

Kandydat Przyjazny Rodzinie – Zachodniopomorski http://www.rodzinamaglos.pl/twoi_kandydaci/326301.html

rodzina ma głos