W wyniku porozumienia o współpracy partnerskiej GP 3 z Miejską Biblioteką Publiczną odbyło się kolejne spotkanie młodzieży, tym razem klas trzecich z żywą historią Świnoujścia, jaką przekazał gimnazjalistom pan Józef Pluciński.

Jego gawęda urozmaicona multimedialnym przekazem stanowiła wyjątkową podróż do przeszłości naszego miasta. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści naszego genialnego wyspiarskiego historyka, który jest autorem wielu książek i opracowań dotyczących dawnych i nowych dziejów Świnoujścia, co było przedmiotem wykładu.

Kolejnym punktem spotkania była lekcja biblioteczna z matematyki, czyli „Megamatma” – program komputerowy, przy pomocy którego można w przyjemny i dostępny sposób uczyć się matematyki właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Na zakończenie spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą biblioteki, możliwością korzystania z jej zasobów, a także ze sposobami poszukiwania książkowych informacji.

Info: Alina Tkaczonek
Nauczyciel GP3