Strona główna » “15”Złotej Jesieni. Zobacz zapowiedź

“15”Złotej Jesieni. Zobacz zapowiedź

by Świnoujście w sieci

W niedzielę 26. października przeprowadzona zostanie kolejna edycja biegu „15”Złotej Jesieni.Zapisy od 11.00,start o 12.00 spod szałasu nad Jeziorem Wolgastsee.

Trasa o naturalnym podłożu wiedzie wokół jeziora.

Dystans gł. 15 km ,dodatkowe 3,75km 7,5km i 11,25km.Bieg zaliczany do Międzynarodowej Ligii Biegowej Klubu Biegacza Jogging.Szczegółowe informacje na www.jogging.republika .pl

REGULAMIN
§ 1. Organizator:

Klub Biegacza “JOGGING” Świnoujście

§ 2. Cel imprezy:
• popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej;
• promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu;
• propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci młodzieży i dorosłych;
§ 3. Termin i miejsce:
• 26. października (niedziela) 2014r. w godzinach 11:00 – 15:00;
• Okolice Jeziora Wolgastsee
UWAGA: Impreza odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
§ 4. Program imprezy:

• Od 11:00 – zapisy do biegu (biegaczy oraz kijkarzy-obie grupy odrębnie klasyfikowane)
• 12:00 start

§ 5. Trasa biegu:

4 pętle wokół Jeziora Wolgastsee, każda po 3.75 km – łącznie 15 km.
§ 6. Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto:
• posiadają aktualne badania lekarskie, świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym, lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność;
• posiadają dowód tożsamości (lub inny dokument) pozwalający określić wiek;
• osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.
§ 7. Zgłoszenia:

Zgłoszenie uczestnictwa oraz wydawanie numerów startowych realizowane będzie w dniu 26. października,
od godz. 11:00 w szałasie nad Jeziorem Wolgastsee.
Opłata startowa – 5 zł

§ 8. Sprawy porządkowe:
• numery startowe należy przymocować na ubraniu wierzchnim z przodu, w sposób umożliwiający bezproblemowy odczyt przez zespół sędziowski;
• zawodnik po zakończeniu biegu, zobowiązany jest niezwłocznie opuścić oznakowaną strefę mety;
• protesty dotyczące wyników, przyjmowane będą w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 24 godzin od ich pierwszej nieoficjalnej publikacji na stronie KB „Jogging”.

§ 9. Postanowienia końcowe:
Organizator zapewnia:
• służbę medyczną na starcie-mecie

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
• za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą;
• za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie Klubu Biegacza Jogging – www.jogging.republika.pl

Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
organizator

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW