Strona główna » SKO ws. zmiany stawki 0,3% dla Szczecina i Świnoujścia

SKO ws. zmiany stawki 0,3% dla Szczecina i Świnoujścia

by Świnoujście w sieci

W dniu 7 października br. na wniosek ZMPSiŚ S.A. odbyło się posiedzenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie dotyczące obniżenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości portowych z 3 na 0,3%.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wnosił o obniżenie stawki procentowej z 3 na 0,3% opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Świnoujście, położonych w granicach poru morskiego w Szczecinie i Świnoujściu.

Podstawa do zastosowania stawki 0,3%

Zgodnie z art. 72 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi: 1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,3% ceny.

 

port-w-nocy-swinoujkie-nabrzeza

Zatem o zastosowaniu stawki procentowej 0,3% decyduje m.in. oddanie nieruchomości na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. O tym, które nieruchomości oddane są na te cele rozstrzyga wydane na podstawie art. 91 ww. ustawy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Na poparcie tezy, iż nieruchomości będące w gestii ZMPSiŚ S.A. są przeznaczone na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, a zatem uzasadniają zastosowanie stawki 0,3% Spółka przedłożyła stosowne zaświadczenia i ekspertyzy prawne wskazujące na jednolite stanowisko organów publicznych w tej sprawie wydane m.in. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Radę Ministrów, czy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz opinię prawną zespołu autorytetów w zakresie prawa związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Alternatywne rozwiązanie – zastosowanie stawki 1%

W trakcie posiedzenia Kolegium pełnomocnik Spółki zauważył, że niezależnie od zasadności stosowania najniższej stawki procentowej opłaty rocznej w wysokości 0,3%, o zastosowanie której ZMPSiŚ S.A. w pierwszej kolejności wnosi, istnieją również wystarczające podstawy, by zastosować stawkę procentową 1%.

port-nocą-świnoujskia-latarnia-statki-w-porcie

Zgodnie z art. art. 72 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi: (…) za nieruchomości gruntowe oddane (…) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych (…) – 1% ceny.

Na nieruchomościach oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste realizowane są urządzenia infrastruktury technicznej, jak również następuje na nich realizacja celów publicznych. Przedsiębiorstwo utworzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ma charakter przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Za cel publiczny uznawane jest m.in. samo utrzymywanie obiektów i urządzeń transportu publicznego, w tym portu.

Spór o wysokość stawki procentowej opłaty rocznej pomiędzy ZMPSiŚ S.A. a Gminami Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście liczy już 10 lat. Gdyby stawka została obniżona do 0,3% w budżecie Spółki zostałoby prawie 4 mln złotych, które można by przeznaczyć na cele inwestycyjne podnoszące jakość świadczonych usług w porcie, które w dalszej kolejności mogły by prowadzić do ściągnięcia dodatkowych inwestorów i utworzenia tym samym nowych miejsc pracy.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Świnoujście. Ogrody działkowe jak pola ryżowe – Ktoś się tym zajmie ??


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW