Wczoraj (poniedziałek) w siedzibie Urzędu odbyła się kolejna konferencja prasowa, poświęcona inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”. Na konferencji gościliśmy m.in. Zbigniewa Miklewicza, Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., który przedstawił informację na temat przygotowania szczecińskiego portu i planowanych inwestycji, związanych z docelowym pogłębieniem toru wodnego do 12,5 m. Wśród prelegentów znaleźli się również: Piotr Arabczyk, przedstawiciel wykonawcy (firmy Energopol Szczecin), który poinformował o aktualnym zaawansowaniu inwestycji, a także Jakub Szumin (nadzór przyrodniczy) oraz Aleksander Ostasz (badania archeologiczne znalezisk podwodnych).
Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji Urzędu trwają od 2012 roku i zakończą się w roku 2015. Drugi etap modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i stanowi kontynuację zrealizowanego w latach 2000 – 2004 etapu pierwszego, który obejmował budowę nowych falochronów przy wyjściu Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowę umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego na odcinku ok. 3 km toru wodnego, po stronie wschodniej i zachodniej.
Drugi etap modernizacji obejmuje przebudowę umocnień brzegowych pozostałego odcinka Kanału Piastowskiego i umocnień Kanału Mielińskiego (odcinek o długości ponad 8 km toru wodnego, obejmujący brzegi obu kanałów po wschodniej i zachodniej stronie). Kwota przeznaczona na realizację tego zadania to ok. 318 mln złotych, z czego dofinansowanie UE wynosi ok. 267 mln zł.
Planowanym efektem przebudowy jest w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi do portów morskich Pomorza Zachodniego, zatrzymanie zaawansowanej degradacji umocnień brzegowych, eliminacja niekorzystnych zjawisk (spłycenia, przegłębienia, uszkodzenia i obsunięcia umocnień itp.) oraz zagrożeń występujących w okresie wezbrań powodziowych. Po realizacji inwestycji zmodernizowane umocnienia brzegowe będą już przystosowane do docelowej głębokości toru wodnego 12,5 m.

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News