Komitet Wyborczy Grupa Morska – Cała Naprzód podpisał w piątek 19 września br. porozumienie z Komitetem Wyborczym Stowarzyszenia Handlowców „Granica” odnośnie współpracy w nadchodzących wyborach samorządowych oraz poparcia kandydata na Prezydenta Miasta Świnoujście, Pana Andrzeja Szczodrego.

Oba komitety łączą zbieżne cele programowe odnośnie rozwoju miasta z uwzględnieniem handlu przygranicznego oraz aktywnego wspierania projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy Świnoujście. Ważnym punktem porozumienia jest wspólny pogląd obu komitetów odnośnie kwestii handlu prowadzonego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, zgodny z dotychczasowymi postulatami zgłaszanymi przez Świnoujskie Stowarzyszenie Handlowców „Granica”.

Komitety reprezentują także zgodne stanowisko odnośnie kandydatury Pana Andrzeja Szczodrego jako osoby przygotowanej do kompetentnej pracy na rzecz społeczności lokalnej na stanowisku Prezydenta Miasta Świnoujście.

Porozumienie podpisane zostało przez Pana Bogdana Bańkę, reprezentującego Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Handlowców „Granica” oraz Pana Andrzeja Szczodrego z Komitetu Wyborczego Grupa Morska – Cała Naprzód.