Ponad 13,3 mln złotych będzie kosztowała kompletna przebudowa ulicy Wojska Polskiego. Rozpoczęcie prac planowane jest w przyszłym roku, a ich zakończenie w 2016. Obejmie ona odcinek od granicy z Niemcami do skrzyżowania z ulicami 11 Listopada i Moniuszki, łącznie z przebudową wszystkich skrzyżowań oraz budową sprawnego odwodnienia i oświetlenia pasa drogowego i zagospodarowaniem pasa drogowego zielenią. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 1568 metrów bieżących. Ulica zyska nową podbudowę oraz bitumiczną nawierzchnię.

Nowe oblicze zyskają również skrzyżowanie z ulicą Bałtycką oraz miejsce styku ulicy Wojska Polskiego z niemiecką droga gminną prowadząca w kierunku Ahlbeck i dalej. Tam, gdzie dawniej znajdowało się przejście graniczne. Gmina Heringsdorf pracuje również nad przebudową swojej drogi, czyli właśnie odcinka od granicy do pierwszego skrzyżowania w Ahlbeck (koło popularnego sklepu Sky).

Dzisiaj zastępca prezydenta miasta Barbara Michalska na temat tej inwestycji rozmawiała z przedstawicielami sąsiedniej gminy niemieckiej Heringsdorf.

– Po trans granicznym szlaku pieszo-rowerowym oraz ścieżce rowerowej łączącej Świnoujście z niemieckim Kamminke, przebudowa ulicy Wojska Polskiego będzie kolejną inwestycję, którą chcemy przeprowadzić razem z naszymi niemieckimi sąsiadami – mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta miasta.

Inwestycja ma być realizowana w ramach porozumienia „Wspólna koncepcja poprawy infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim” z dofinansowaniem ze środków unijnych Program Interreg Va w wysokości prawie 80 procent, czyli ponad 10,5 mln złotych. Stąd też m.in. dzisiejsze spotkanie zastępcy prezydenta Barbary Michalskiej z przedstawicielami gminy Heringsdorf.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest już niemal gotowa. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz złożenie wniosku o dofinansowanie z UE z funduszy na lata 2014-2020.

– Jeśli chodzi o sam wniosek, to czekamy tylko na ogłoszenie konkursu i natychmiast go składamy – dodaje zastępca prezydenta miasta Barbara Michalska.

Tekst i zdjęcie BIK UM Świnoujście