Spot akcji społecznej, mającej na celu zwrócenie uwagi świata na masowe prześladowanie i brutalne mordowanie chrześcijan w Iraku.Stop Christian massacre now!