Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG zaprasza mieszkańców i organizacje pożytku publicznego do punktów konsultacyjnych.
Jak ubiegać się o dofinansowanie inicjatywy związanej z rozwojem społeczności lokalnej? Jak wypełnić prawidłowo wniosek? Na te i inne pytania odpowiedzą konsultanci Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG. Fundusz zaprasza mieszkańców Świnoujścia i organizacje pożytku publicznego, które chcą ubiegać się o grant w wysokości do 5 000 PLN, do dwóch punktów konsultacyjnych. Eksperci udzielać będą informacji 27 sierpnia w Miejskim Domu Kultury nr 2 na Warszowie w godz. 10-12 oraz w Urzędzie Miasta Świnoujście w sali nr 130 w godz. 14-16.
Obecnie trwa pierwsza edycja przyjmowania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw lokalnych ze środków Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG. Organizacje pożytku publicznego oraz instytucje publiczne mogą do 30 września br. zgłaszać wnioski z prośbą o wsparcie działań z takich obszarów jak edukacja, sztuka i kultura, sport, bezpieczeństwo oraz ekologia.
Prócz punktów konsultacyjnych, które będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych 27 sierpnia, szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie można znaleźć na stronie www.polskielng.pl (w części „O firmie” zakładka „Odpowiedzialna firma”). Dodatkowo informacji telefonicznych udziela Aleksandra Jampolska pod numerem tel. + 48 668 339 537.
„Serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dofinansowanie wszystkich, którzy mają pomysł na wsparcie Świnoujścia i jego społeczności. Pierwsze wnioski już do nas spływają, dlatego mam nadzieję, że już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Funduszu” – zachęca Joanna Agatowska, Przewodnicząca Rady Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG. „Wnioski można składać jeszcze ponad miesiąc, dlatego warto wykorzystać tę szansę. W ich wypełnieniu na pewno pomogą eksperci w punktach konsultacyjnych, jednak jeśli ktoś nie może się do nich udać we wskazanym terminie – zapraszamy na stronę lub do kontaktu telefonicznego”.
Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych został powołany przez Polskie LNG. Jego zadaniem jest wspieranie spółki w procesie przyjmowania i weryfikowania wniosków z prośbą o wsparcie finansowe projektów lokalnych, a także przygotowanie rekomendacji dla inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie od Polskiego LNG. Nad przejrzystym, obiektywnym i niezależnym podziałem środków czuwa Rada Funduszu, której członkami są:
• Przedstawiciel Urzędu Miasta Świnoujście – Joanna Agatowska, II Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialna za sprawy dot. polityki społecznej; Przewodnicząca Rady Funduszu;
• Przedstawiciel Osiedla „Warszów” – Walerian Zegzdryn, Przewodniczący Zarządu Osiedla „Warszów” zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu LNG;
• Przedstawiciel lokalnej instytucji pomocy potrzebującym – Izabela Puławska, Komendant Hufca Pracy w Świnoujściu;
• Przedstawiciel uczestników Dialogu Społecznego Polskiego LNG – Piotr Piwowarczyk, Dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda w Świnoujściu; wybrany w głosowaniu przeprowadzonym wśród kluczowych interesariuszy Spółki obecnych podczas zeszłorocznych sesji dialogowych;
• Przedstawiciel Polskie LNG S.A. – Maciej Mazur, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, Sekretarz Funduszu.
Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG powstał w konsekwencji przeprowadzonego we wrześniu 2013 r. procesu Dialogu Społecznego. Szczegółowe informacje dot. Funduszu znajdują się na stronie spółki www.polskielng.pl.

Więcej informacji o inicjatywach spółki na rzecz rozwoju Świnoujścia, w tym m.in. powołanym Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG, znajdziesz na pierwszym w Polsce portalu edukacyjnym dotyczącym skroplonego gazu ziemnego: www.lng.edu.pl