Strona główna » Budżet obywatelski. Zaczynamy głosowanie

Budżet obywatelski. Zaczynamy głosowanie

by Świnoujście w sieci

Od jutra 15. sierpnia do 15. września 2014 r. można głosować na jedną z 52 pozytywnie zaopiniowanych propozycji mieszkańców na co wydać 2 mln złotych z budżetu obywatelskiego. Przypominamy, że każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na jeden projekt. Lista projektów, na które można głosować oraz tych, które ze względów formalnych, nie przeszły weryfikacji, są dostępne na oficjalnej stronie internetowej miasta

Głosować mogą mieszkańcy miasta oraz osoby czasowo zameldowane w mieście, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 lat. Karty do głosowania dostępne są na stronie internetowej Miasta Świnoujście oraz w wyznaczonych punktach, gdzie można oddać swój głos. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego, są to:

Stanowisko Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5;

Biuro Informacji Turystycznej, Pl. Słowiański 6/1;

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 15;

Miejski Dom Kultury, Filia nr 1 – Osiedle Przytór-Łunowo, ul. Zalewowa 40;

Miejski Dom Kultury, Filia nr 2 – Osiedle Warszów, ul. Sosnowa 18;

Miejski Dom Kultury, Filia nr 3 – Sołectwo Karsibór, ul. 1 Maja 40.

Głosujemy wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania.

Swój głos można również oddać drogą elektroniczną lub pocztą. Wystarczy przesłać wypełnioną i zeskanowaną kartę do głosowania na adres bik@um.swinoujscie.pl, albo przesłać na adres Urzędu Miasta Świnoujście (ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie “Budżet Obywatelski – 2015 GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz przyjętych do realizacji projektów i umieszczenie ich na stronie internetowej Miasta www.swinoujscie.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swinoujscie.pl nastąpi 19. września 2014 r. Kolejnym krokiem będzie ich wpisanie do projektu budżetu miasta na 2015 rok.

Do realizacji przejdą te projekty, które otrzymają najwięcej głosów i zmieszczą się w kwocie, jaka została przeznaczona na budżet obywatelski, czyli 2 mln złotych.

– Nie oznacza to, że propozycje, które nie zdobędą wystarczającej ilości głosów, aby zostały zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zostaną uznane za nieważne dla naszej społeczności – mówi Jerzy Lenda, sekretarz miasta i kierownik zespołu ds. budżetu obywatelskiego. – Przeciwnie. Przynajmniej część z nich ma szansę na znalezienie się w budżecie miasta. Jeśli nie przyszłorocznym, to na kolejny rok. Złożone do budżetu obywatelskiego projekty to bowiem dla samorządu dodatkowa informacja, czego jeszcze potrzeba w naszym mieście.

Przypomnijmy. To będzie pierwszy, pilotażowy budżet obywatelski w Świnoujściu. Projekty mogli zgłaszać mieszkańcy miasta oraz osoby czasowo zameldowane w mieście, które najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyły 16 lat. Każdy wniosek obywatelski wymagał zebrania 40 podpisów. Propozycje mogą również zgłaszać zarządy osiedli, instytucje, organizacje, stowarzyszenia i związki.

Ostatecznie wpłynęło 59 wniosków z 60 różnymi projektami. Są wśród nich typowo inwestycyjne, jak na przykład budowa miasteczka ruchu drogowego dla rowerzystów, remont drogi, przebudowa skweru, montaż windy na wieżę widokową, toalety publiczne przy przeprawie “Karsibór”, budowa kładki rowerowo-pieszej przy rondzie w Łunowie i wiele innych. Ale są też propozycje prospołeczne. To chociaż organizacja pikniku folklorystycznego, tygodnia młodych odkrywców czy jarmarku bożonarodzeniowego z lodowiskiem.

– Po weryfikacji ze wszystkich złożonych wniosków siedem projektów zostało zaopiniowanych negatywnie – mówi Jerzy Lenda. – Głównie z powodu kosztów ich realizacji, które przekraczają wysokość budżetu obywatelskiego.

Szczegółowych informacji co powodów odrzucenia konkretnego wniosku udziela kierownik zespołu ds. budżetu obywatelskiego Jerzy Lenda (Urząd Miasta Świnoujście, ulica Wojska Polskiego 1/5, pokój nr 101, pierwsze piętro, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).

Tekst BIK UM Świnoujście

Magiczny zachód w Świnoujściu


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW