Foto: Marcin Purman

 

Jak co roku w okresie wakacyjnym podchorążowie gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej zdobywają doświadczenie w marynarskich jednostkach wojskowych. W tegorocznych praktykach w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża uczestniczyło 42 wojskowych studentów różnych specjalności.

Foto: Marcin Purman
Foto: Marcin Purman

Dzisiaj, 15 lipca, zakończyły się trwające od trzech tygodni praktyki podchorążych gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej. Podchorążowie podzieleni na kilkuosobowe grupy odbywali praktyki na okrętach oraz w jednostkach brzegowych flotylli. W trakcie trwania praktyk słuchacze zobowiązani byli do zdobycia konkretnych umiejętności, co potwierdzone zostało uzyskaniem zaliczenia oraz wpisem do karty praktyk. Program szkolenia zawierał tematy obejmujące swym zakresem specjalistyczne zagadnienia związane z ich przyszłym zawodem. Dotyczyły one m. in. organizacji bojowej i codziennej oraz budowy okrętu, zasad eksploatacji oraz uruchamiania i obsługi urządzeń okrętowych. Podchorążowie szkolili się także w specjalnej komorze OPA (Obrony Przeciwawaryjnej), gdzie uczyli się jak radzić sobie z pożarem na okręcie, czy wdzierającą się do wnętrza kadłuba wodą.

Foto: Marcin Purman
Foto: Marcin Purman

Podczas nauki w Akademii Marynarki Wojennej podchorążowie uczestniczą w wielu praktykach. W zależności od ukończonego właśnie roku studiów i ich kierunku praktyki podchorążych mają różny profil – dostosowany do aktualnej wiedzy uczestników. Jeszcze zanim rozpoczną oni studia, biorą udział w szkoleniu unitarnym, na którym poznają podstawy wojskowości takie jak musztra, regulaminy czy umiejętność posługiwania się bronią. Kolejny etap to szkolenie marynarskie pozwalające przyszłym studentom poznać specyfikę służby okrętowej, plan dnia załogi okrętu i zwyczaje wynikające z Regulaminu Służby Okrętowej. Ta podstawowa wiedza jest po każdym roku studiów poszerzana o kolejne szczegóły dotyczące specyfiki oraz obsługi sprzętu i uzbrojenia a także zasad służby okrętowej, taktyki i dowodzenia.

oficer prasowy 8FOW
Kpt. mar. Monika Trzcińska

Foto: Marcin Purman

Foto: Marcin Purman
Foto: Marcin Purman