W dniach od 7 lipca od godziny 22.00 do 10 lipca 2014 do godziny 17.00, w związku z prowadzonym przez Spółkę PKP remontem, nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego, zlokalizowanego w ciągu ulicy Barlickiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową w Świnoujściu.
Objazd przedmiotowego odcinka nastąpi ulicami Dworcową i Duńską.
Przejście pieszych zostanie zapewnione.