Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki w porozumieniu z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i Pracowników Policji woj. zachodniopomorskiego, podjął decyzję o przekazaniu środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu zachodniopomorskiego. Łącznie jest to kwota blisko 1,9 mln. zł.

Uruchomienie środków nastąpi 24 lipca br.

Jednocześnie szef zachodniopomorskich policjantów przygotował środki w kwocie ponad 1 mln zł na dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy.

Uruchomienie dodatków motywacyjnych nastąpi 1 sierpnia br.