W dniu dzisiejszym podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta – radni odrzucili projekt uchwały zmiany w budżecie i przekazanie na Flotę Świnoujskie 600 tysięcy złotych – 6 radnych było za przyznaniem pieniędzy 9 przeciw a 2 wstrzymało się od głosu.

Podczas dzisiejszej sesji kilku radnych wykazało się dużą roztropnością i ich głos – głos rozsądku – pozwolił otworzyć oczy mieszkańcom ile środków finansowych miasto topi w prywatnym klubie sportowym – gdy brakuje środków na inwestycje służące wszystkim mieszkańcom co podkreślali radni Władarczyk i Jabłońska.

Radny Szczodry zaproponował aby miasto przestało finansować klub dotacjami – a udzieliło pożyczkę – tu jednak nie było zgody prezydenta Żmurkiewicza, który wolną ręką jako „dobry gospodarz” woli dać na zabawę w piłkę 600 tysięcy nie zaś udzielić pożyczkę aby środki te w przyszłości odzyskać.

Podczas sesji prezes klubu kilkukrotnie w swoich wystąpieniach posunął się za daleko w swoich oskarżeniach i zwracaniu uwagi radnym – przewodniczący rady miasta musiał go uspokajać.

Jak widać nie przewidziano takiego rozwiązania że radni będą przeciw i „ciśnienie” puszczało działaczom.

Co teraz zrobią działacze sportowi ?? – może wreszcie wykażą się jakąś przedsiębiorczością a nie żebractwem – które od wielu lat uprawiają