Straż Graniczna lepiej wyposażona, zaczął już działać zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru, który poprzez wieże radarowe rozstawione wzdłuż całego wybrzeża będzie przetwarzał, wymieniał i gromadził informacje.
Z udziałem gen. bryg. SG Marka Borkowskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, w Morskim Oddziale Straży Granicznej 25.06.2014r odbyło się spotkanie robocze związane z zakończeniem kolejnego etapu realizacji umowy na budowę przez Straż Graniczną II i III etapu Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich.
Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich służy gromadzeniu, przetwarzaniu i wymianie informacji. Wybudowanie systemu wynikało z konieczności kontroli tych obszarów, uwarunkowanej przepisami prawa wewnętrznego oraz zobowiązaniami międzynarodowymi przyjętymi przez nasz kraj. Zagadnienie to zostało ujęte w przyjętej 6 czerwca 2000 roku przez Radę Ministrów „Strategii zintegrowanego zarządzania granicą”, opracowanej przez Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
System pozwolił na dostosowanie standardów ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej do wymogów strefy Schengen. Jednym ze strategicznych jego celów jest koordynowanie i kierowanie działaniami granicznymi z wykorzystaniem jednostek pływających SG, statków powietrznych i sił lądowych oraz stworzenie platformy wymiany informacji umożliwiającej współpracę Straży Granicznej, urzędów morskich, administracji rybackiej, Marynarki Wojennej i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Fot. Antoni Ciejpa/MOSG