W dniu dzisiejszym została utworzony  nowy klub radnych o nazwie Grupa Morska

W skład klubu wchodzą radni Andrzej Szczodry, Rafał Pusz oraz Sławomir Nowicki.

Przewodniczącym klubu został Andrzej Szczodry

Od dziś w Radzie miasta Świnoujście istnieją 4 kluby radnych – dla powołania klubu wystarczy 3 radnych