Strona główna » Wybudowany gazociąg Świnoujście-Szczecin uzyskał pozwolenie na użytkowanie

Wybudowany gazociąg Świnoujście-Szczecin uzyskał pozwolenie na użytkowanie

by Świnoujście w sieci

Wybudowany gazociąg Świnoujście-Szczecin uzyskał pozwolenie na użytkowanie

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Świnoujście-Szczecin.

Gazociąg Świnoujście-Szczecin stanowi jeden z ważniejszych elementów krajowego systemu przesyłowego gazu. Ukończona inwestycja jest bezpośrednio związana
z powstającym terminalem regazyfikacyjnym gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Gazociąg połączy terminal LNG z polską siecią przesyłową gazu
w rejonie Goleniowa.

Gazociąg o długości około 80 kilometrów, średnicy 800 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa, przebiega przez teren województwa zachodniopomorskiego – miasta Świnoujście oraz gmin: Międzyzdroje, Wolin, Stepnica oraz Goleniów.

Inwestycja GAZ-SYSTEM S.A. realizowana była w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ukończony gazociąg stanowi również element rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej w rejonie Morza Bałtyckiego (Baltic Interconnection).

Wartość wydatków związanych z budową gazociągu wyniosła około 245 mln złotych, z czego przewidywane dofinansowanie to maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych, pochodzące z unijnego programu „European Energy Programme for Recovery” (EEPR). W ramach programu realizowane są projekty podnoszące bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich UE poprzez realizację transgranicznych inwestycji.

Program inwestycyjny 2009-2014
Realizacja programu inwestycyjnego GAZ-SYSTEM S.A. w latach 2009-2014 polega na rozbudowie sieci przesyłowej w północno-zachodniej i środkowej Polsce o ponad 1000 km gazociągów przesyłowych. Gazociąg Świnoujście-Szczecin jest jednym z projektów realizowanych w ramach tego programu. Inwestycje finansowane są ze środków własnych spółki, bezzwrotnych dotacji z funduszy unijnych oraz europejskich instytucji finansowych (EBI). Nakłady inwestycyjne na budowę nowych gazociągów wynoszą około 4,5 mld PLN w latach 2009 – 2014, z czego 1,3 mld PLN stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. Dodatkowo GAZ-SYSTEM S.A. finansuje budowę terminalu LNG w Świnoujściu realizowaną przez spółkę zależną Polskie LNG S.A.
Na ten cel w latach 2009-2014 GAZ-SYSTEM S.A. przeznaczy około 2 mld PLN.

Program inwestycyjny 2014-2023
Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego będzie budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2014-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej (m.in. Polska – Czechy, Polska – Słowacja, Polska – Litwa). GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął już organizację finansowania dla nowych inwestycji realizowanych po 2014 roku. W kwietniu 2014 r. spółka podpisała umowę z bankami na sfinansowanie wybranych projektów realizowanych w ramach gazowego Korytarza Północ – Południe. 16 czerwca 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał także umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na finansowanie projektowanego obecnie gazociągu przesyłowego Lwówek– Odolanów.

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW