18 czerwca 2014 roku, z inicjatywy aktywistów Oddziału Świnoujście Obozu Narodowo-Radykalnego, wchodzącego w skład lokalnej inicjatywy Ruchu Narodowego, czyli Narodowego Świnoujścia, przeprowadzono w wyspiarskim mieście akcje  „Rząd do dymisji!”.

Swój sprzeciw wobec obecnej władzy wyrazili poprzez wywieszenie antyrządowego transparentu w centrum miasta, przy jednej z głównych ulic. Powodem przeprowadzenia akcji jest „afera podsłuchowa”, którą wywołało opublikowanie przez tygodnik „Wprost” „taśm prawdy”.

W związku z wypowiedziami, które pojawiają się w nagraniach, ukazując prawdziwe oblicze III Rzeczpospolitej i rządów Platformy Obywatelskiej, Ruch Narodowy wzywa wszystkich Polaków do czynnego wyrażania swojego sprzeciwu i akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec politycznej władzy. Ruch Narodowy bezwzględnie żąda natychmiastowej dymisji całego rządu i rozpisania przedterminowych wyborów.

Traktujemy aferę jako wewnętrzną rozgrywkę w obozie władzy, na kształt afery Rywina.

Atakujemy też media lewicowo-liberalne za pobłażliwość, małą dociekliwość i rozmywanie afery.

Rząd do dymisji – natychmiast!

Narodowe Świnoujście