Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wzbogaciło się o wewnętrzny monitoring,który w znaczący sposób poprawi system bezpieczeństwa placówki i przede wszystkim samych uczniów.

Jak informuje dyrektor CEZiT pani Gabriela Kopacka: – W celu poprawienia bezpieczeństwa uczniów, w placówce dokonano zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego na terenie szkoły, w budynku z aulą oraz pracownią gastronomiczną.

Było to możliwe dzięki udziałowi finansowemu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w ramach realizacji zadania prewencyjnego.