Strona główna » Świnoujście bezpieczne

Świnoujście bezpieczne

by Świnoujście w sieci

Polskie LNG realizuje w Świnoujściu projekt, jakiego nie było dotąd w żadnym innym polskim mieście. Jego efektem będzie trwały wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i gości kurortu. Inwestor terminalu LNG objął programem „Bezpieczne Miasto” wszystkie miejscowe szkoły podstawowe i gimnazjalne, szpital, a także służby mundurowe. Zakupiony zostanie sprzęt do ratowania życia, setki ratowników medycznych i strażaków trafi na specjalistyczne szkolenia, a tysiące uczniów wyszkoli się w udzielaniu pierwszej pomocy.

Program „Bezpieczne Miasto” jest innowacyjny ze względu na skalę, zakres i rozmiar zaangażowania inwestora. Stworzony przez spółkę Polskie LNG i jej partnera, Fundację Zawsze Bezpieczni, składa się z trzech modułów: „Bezpieczna szkoła”, „Kompetentne służby” i „Bezpieczna plaża”.
W ramach realizacji „Bezpiecznej szkoły” każda uczestnicząca w nim placówka edukacyjna zostanie wyposażona przez Polskie LNG w najnowocześniejszy dostępny sprzęt do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy oraz apteczki treningowe. W każdej z ponad 120 klas odbędą się lekcje poświęcone pierwszej pomocy. Oprócz nauczycieli poprowadzą je instruktorzy o najwyższych kwalifikacjach. Zajęcia będą miały warsztatowy charakter, a do ich przeprowadzenia użyte zostaną m.in. nowoczesne manekiny treningowe. Każdy z 3000 uczniów objętych programem będzie miał okazję pod okiem fachowców praktycznie przećwiczyć elementy udzielania pierwszej pomocy. Poza tym we wszystkich zaangażowanych szkołach i zespołach szkół zostaną przeprowadzone eliminacje do Międzyszkolnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy, które odbędą się we wrześniu br. w formie całodniowej imprezy poświęconej szeroko pojętemu bezpieczeństwu.
Moduł „Kompetentne służby” obejmuje natomiast pracowników i funkcjonariuszy służb ratowniczych stacjonujących w Świnoujściu i okolicach. W zaawansowanych zajęciach przygotowanych przez Fundację Zawsze Bezpieczni weźmie m.in. udział 50 pielęgniarek pracujących w świnoujskim szpitalu. Zaplanowane są również seminaria dla ok. 200 ratowników medycznych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Odrębnie z podstaw pierwszej pomocy zostanie przeszkolonych 60 strażaków ochotników z OSP. Krzysztof Patelak, prezes Fundacji Zawsze Bezpieczni, podkreśla, że według badań naukowych poświęconych skuteczności edukacji w zakresie bezpieczeństwa, kluczowe znaczenie ma regularna i profesjonalna edukacja. – Na poziomie operacyjnym zaś, systematyczne odświeżanie wiedzy osób, które za bezpieczeństwo odpowiadają. Stąd objęcie programem także służb mundurowych – mówi.
Trzeci moduł w ramach programu, nazwany „Bezpieczna plaża”, zakłada realizację w sezonie wakacyjnym cyklicznych pokazów ratownictwa wodnego wraz z pokazami udzielania pierwszej pomocy mających na celu promocję bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Takie pokazy są dobrze znane plażowiczom w Świnoujściu – spółka Polskie LNG podjęła strategiczną współpracę z WOPR już w zeszłym roku. Pokazy gromadziły tysiące widzów. Zdaniem Macieja Mazura, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG, połączenie działań edukacyjnych dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach modułów „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna plaża” oraz szkoleń doskonalących kwalifikacje służb medycznych i mundurowych w ramach „Kompetentnych służb”, to sposób na trwałe i faktyczne podniesienie bezpieczeństwa społeczności lokalnej i turystów odwiedzających Świnoujście.
– Ingerencja na taką skalę w tkankę miasta, właściwie zespolenie się z nim i podjęcie zobowiązania w zakresie podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, jest wyrazem odpowiedzialności naszej Spółki – mówi Maciej Mazur. – To zupełnie nowy standard w podejściu Inwestora do najbliższego otoczenia, który ma na celu pomoc doraźną, ale i wychowanie nowego pokolenia, świadomego potrzeby niesienia pomocy innym. Takiego, które wie jak reagować w sytuacjach zagrożenia.
Projekt ruszył w marcu, a zakończy się w listopadzie br. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, zgłoszone w 2013 roku w ramach „Dialogu Społecznego Polskiego LNG”. W trakcie sesji dialogowych z kluczowymi interesariuszami, podczas których spółka poznała, zagregowała, a następnie odpowiedziała na oczekiwania partnerów społecznych, zgłoszono wiele postulatów dot. bezpieczeństwa i edukacji.
Stałym elementem wszystkich działań w ramach „Bezpiecznego Miasta”, kierowanym do wszystkich grup objętych programem, będzie także przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat właściwości i ekologicznego charakteru skroplonego gazu ziemnego oraz sposobu działania, zadań i znaczenia świnoujskiego terminalu LNG.

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW