W dniu 17 marca br. odbyło się spotkanie organizacji miejskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świnoujściu. Gościem organizacji był Prezes Zarządu Wojewódzkiego, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – dr Jarosław Rzepa.
Celem spotkania było dokonanie oceny działalności PSL w okresie półrocza, wybór Zarządu organizacji świnoujskiej oraz opracowanie planu działania na następną kadencję.
W wyniku głosowania w skład powołanego Zarządu weszli wieloletni działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego: Ewa Deląg – Prezes, Anna Eichelkraut oraz Piotr Ordon – członkowie Zarządu.
Pani Ewa Deląg oraz Anna Eichelkraut w latach poprzednich były odznaczone za zasługi na rzecz ruchu ludowego „złotą koniczynką”.

psl
Zebrani wytyczyli kierunki działań organizacji, z których najważniejsze to: podejmowanie inicjatyw edukacyjnych; współpraca z małymi, średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami itp.; integracja wewnątrzpartyjna na różnych szczeblach; wspieranie i podejmowanie działań służących rozwojowi Miasta Świnoujście; powrót do historycznych tradycji ruchu ludowego i wspólnego świętowania.
Spotkanie zwieńczyło krótkie wspomnienie o nieżyjących Prezesach organizacji powiatowej w Świnoujściu: Danucie Muzykiewicz oraz Michale Eichelkraut – założycielu organizacji świnoujskiej.
Część uroczystą uświetnił występ zespołu „Słowianki” pod kierownictwem pana Mirosława Sienickiego.