Strona główna » Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”

Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”

by Świnoujście w sieci

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs skierowany do samorządów, mający promować zasady bezpiecznego kibicowania „Kibicuję bezpiecznie”.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i ma na celu wybranie i dofinansowanie projektów promujących wśród dzieci i młodzieży zasady kulturalnego kibicowania oraz „fair play”. Wysoko oceniane będą projekty popularyzujące wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych, a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.
Minister Bartłomiej Sienkiewicz przeznaczył na nagrody środki pochodzące z programu „Razem bezpieczniej” w łącznej wysokości 120 tys. zł, które zostaną przekazane autorom zwycięskich projektów. Nagrodzone gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 60 tys. zł, za drugie miejsce – 40 tys. zł, za trzecie – 20 tys. zł.
Projekty z dopiskiem „Kibicuję bezpiecznie” należy przesyłać na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4. 70-502 Szczecin w terminie do 4 kwietnia br.
Spośród nadesłanych projektów wojewoda wyłoni dwa najlepsze, a następnie do dnia 18 kwietnia br. prześle je do MSW, gdzie komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 9 maja 2014 r.
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu (091) 4303 731.

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW