W przyjaznych murach Gimnazjum Publicznego nr 3 odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych i z poradni. W ramach przewidzianych zajęć swoje projekty i zamierzenia zaprezentował przedstawiciel „Pracowni Motywacja i Działanie”, który zapoznał uczestników z prezentacją promującą m.in. projekt Centrum Zdrowia Psychicznego.

W kolejnym punkcie wystąpiła pani Anna Junak, założycielka i kierownik hospicjum domowego, aktualnie działająca na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego, które ma powstać w naszej dzielnicy.

gp32

Wystąpienie stanowiło podstawę do dyskusji na temat nowych form wolontariatu. Ważnym akcentem było wręczenie przez przewodniczącą Samorządu Szkolnego wpłaty od uczniów na rzecz budowy hospicjum. Pieniądze zostały zebrane podczas kiermaszu walentynkowego.

Ostatnim elementem spotkania była dyskusja uczestników dotycząca aktualnych problemów pedagogicznych.
Wszystkim uczestnikom i gościom serdecznie dziękuję za aktywny udział.
Organizatorka spotkania – Klaudia Czerkowska-Bachryj, pedagog szkolny GP 3.