Świnoujski PEC zakończył właśnie projekt modernizacji instalacji odpylania, aby skutecznie ograniczyć emisję pyłów, a tym samym zadbać o czyste powietrze. Już dziś 5 marca nastąpi uroczyste zakończenie zadania.
W ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Świnoujście otrzymało dotację na inwestycję, która wpłynęłaby na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszyła wielkość emisji pyłów. W związku z tym, przeprowadzono modernizację instalacji zgodnie z projektem „Ograniczenie emisji pyłów przez modernizację instalacji odpylania dla kotłów W10 -015 na terenie kotłowni PEC SP. z O.O. w Świnoujściu”.
W ramach realizacji zadania wymieniono starą instalację odpylającą i zmodernizowano dwa kotły w miejskim PEC-u, dzięki czemu zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i szkodliwych gazów do atmosfery, co też zwiększy atrakcyjność nadmorskiego kurortu Pomorza Zachodniego. Ponadto, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które zostało wyposażone w nowe instalacje jest głównym dostawcą energii cieplnej w Świnoujściu, ponieważ zaopatruje w ciepło prawie 70% mieszkańców miasta.
Koszt całkowity przeprowadzonej inwestycji wyniósł prawie 1,3 mln zł, jednakże ponad 630 tys. zł pochodziło z dofinansowania unijnego, a realizacja zadania trwała blisko dwa lata od marca 2012 roku.