foto Marcin PURMAN

W piątek 21 lutego, Marynarka Wojenna przeprowadziła operację podjęcia niebezpiecznego obiektu zalegającego na dnie Zatoki Pomorskiej. Na głębokości około 7 metrów, w rejonie budowy Gazoportu w Świnoujściu, zalegała bomba głębinowa z okresu II wojny światowej.

Zgłoszenie o wykrytym znalezisku służby operacyjne Marynarki Wojennej otrzymały w ostatnich dniach stycznia. Rozpoczęto wówczas procedurę związaną z usunięciem zagrożenia. Nurkowie z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców dokonali podwodnego rekonesansu. W wyniku zebranego podczas nurkowań materiału obiekt sklasyfikowano jako bombę głębinową typu DM – 11 z okresu II wojny światowej. Bomby tego typu mogą zawierać nawet około 120 kg materiałów wybuchowych. Dzisiaj, 21 lutego, w godzinach porannych siły Marynarki Wojennej przystąpiły do akcji neutralizacji niewybuchu. Ze świnoujskiego Portu Wojennego wyszedł trałowiec ORP „SARBSKO” z zaokrętowanymi na pokładzie nurkami Grupy Nurków Minerów 12. DTR. Po dopłynięciu w rejon akcji znalezisko zostało podczepione do żurawia okrętowego, a następnie wyciągnięte z toni wodnej na ponton. Obiekt został kolejnie przetransportowany na brzeg i przekazany saperom z Patrolu Rozminowania 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa. W najbliższych dniach bomba zostanie zdetonowana na poligonie lądowym.

Okręty obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej oraz grupy nurków – minerów MW to jednostki wyspecjalizowane do prowadzenia operacji poszukiwania, wykrywania i niszczenia niebezpiecznych obiektów zalegających w toni wodnej. W przypadku obecności na dnie Bałtyku różnego rodzaju niebezpiecznych obiektów, to właśnie te jednostki kierowane są do akcji ich unieszkodliwiania. Grupy nurków – minerów i saperzy MW interweniują również w strefie brzegowej, a nawet w głębi lądu. Rocznie, takich interwencji jest ponad 100.

 

Info Marynarka Wojenna