Dnia 28.01.2014 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I reprezentujący Parlament Młodzieży Czterech Zakątków Południowego Bałtyku uczestniczyli w spotkaniu ewaluacyjnym, podsumowującym ich pracę w ostatnim czasie. Tzw. „Evaluation Meeting” tym razem odbyło się w Ystad, w Szwecji.

Obrady rozpoczęła krótka prezentacja programu oraz zabawy integracyjne. Następnie Parlamentarzyści przystąpili do pracy w grupach, gdzie omawiali swoje dotychczasowe projekty a także tworzyli nowe plany na przyszły rok pracy. Efekty zaprezentowali zaledwie kilka godzin później.

zakatkicztery

· Grupa Education – obecnie zajmuje się tworzeniem programu wymiany uczniowskiej pomiędzy młodzieżą z regionu 4 Zakątków. Podczas spotkania jej członkowie zajęli się pisaniem listów do dyrekcji szkół z prośbą a zaangażowanie i pomoc przy owym przedsięwzięciu.

· Grupa Health – jej członkowie podsumowali swoje dotychczasowe projekty, w tym umożliwienie młodym ludziom nauki pierwszej pomocy i stworzenie filmu dotyczącego problemu rasizmu. Ich obecny plan to propagowanie zdrowego trybu życia poprzez różnego rodzaju akcje, stronę internetową, ulotki, plakaty itd.

cztzakatk

· Grupa Presonal Finances – efektem spotkania jest wstępny zarys bloga, na którym wkrótce znajdą się informacje związane z finansami młodych ludzi. Grupa postanowiła także kontynuować akcje ostrzegające młodzież przed zadłużeniami (ulotki i plakaty).

· Grupa Entrepreneurship – podsumowanie zeszłorocznej akcji mającej na celu uzyskanie zniżek w różnych popularnych wśród młodzieży miejscach (restauracje, kina, kawiarnie td.), kontynuacja pracy nad stroną internetową, której głównym celem jest pomoc młodym przedsiębiorcom w znalezieniu partnerów do współpracy i ułatwienie tworzenia własnych przedsiębiorstw.

· Grupa Promotion – projektowanie nowych plakatów, kontynuacja pracy nad ulotkami i wznowienie strony internetowej. Członkowie grupy podsumowali również efekty swojej zeszłorocznej pracy, którymi są bluzy, bransoletki i koszulki promujące Parlament.

Po zaprezentowaniu wyników pracy w grupach, nadszedł czas na podsumowanie działalności całego Parlamentu. Każdy z uczestników mógł wypowiedzieć się na temat tego, co uważa za dobre, a co należałoby zmienić, jakie korzyści daje uczestnictwo w tym projekcie oraz jak wspomina spędzone na wyjazdach chwile. Zostało to przeprowadzone w formie zabawy, dzięki czemu powstało wiele nowych pomysłów na ulepszenie Parlamentu, a także młodzież wyraziła wiele cennych uwag nt. dotychczasowej pracy.

Na pytanie „Jaki wpływ ma na ciebie i twoje życie uczestnictwo w programie?” najczęściej odpowiadano, że jest to doskonała okazja by nawiązać międzynarodowe przyjaźnie, poznać kulturę innych krajów, ulepszyć swoje umiejętności językowe a także mieć wpływ na życie młodzieży w swoim regionie.

Ostatnim etapem był ponowny podział na zespoły – początkowo według narodowości, następnie losowo – gdzie młodzież omawiała projekty zmian na przyszły rok pracy
i propozycje utworzenia nowych grup. Największym zainteresowaniem cieszyły się grupy: Tolerance and Acceptance (walcząca z m.in. rasizmem, homofobią, ksenofobią itd.) oraz Tourism and Culture (propagowanie swoich regionów, lepsze poznanie panujących w nich zwyczajów).

Przed samym wyjazdem z Ystad zaprezentowane zostały krótkie filmy dotyczące EVS – Wolontariatu Europejskiego oraz nowego programu Erasmus+, zachęcające do wzięcia udziału w oferowanych przez nie projektach.

Całe spotkanie było bardzo owocne, pełne burzliwych debat, szczegółowych analiz i podsumowań, ale przede wszystkim pełne zabawy i uśmiechu. Na kolejne spotkanie Parlamentu młodzież z pewnością przyjedzie doskonale przygotowana, pełna nowych pomysłów oraz zwarta i gotowa do pracy.

Przygotowała: Jowita Chorzępa / LO