Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2013 – opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu znalazło się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2013”.

Po raz szesnasty kapituła „Perspektyw” opublikowała Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, poddając ocenie 2.291 liceów ogólnokształcących i 1.867 techników w Polsce. Spośród nich wyłoniono i sklasyfikowano najlepszych 500 liceów ogólnokształcących i 300 techników.
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka zajęło województwie zachodniopomorskim 14 miejsce, a w kraju- 371. Liceum uzyskało Znak Jakości Brązowej Szkoły 2014. W rankingu uwzględniane są szkoły, w których w maju 2013 r. maturę zdawało minimum dwanaścioro maturzystów, a średnie wyniki z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego i matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Brano również pod uwagę wyniki z egzaminów dodatkowych (na poziomie podstawowym i rozszerzonym) oraz sukcesy szkoły w olimpiadach. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia młodzieży – oprócz tytułu – są wyróżnienia graficzne w kształcie szkolnej tarczy.

27.01.2014r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na zaproszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty odbyło się spotkanie dyrektorów najlepszych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego z Wojewodą p. Marcinem Zydorowiczem i Kuratorem Oświaty p. Marią Borecką, w którym uczestniczyła również p. Grażyna Szczodry Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka w Świnoujściu.

Źródło:www.perspektywy.pl

Info UM