Foto. Kamil Czech

Jak informują nas internauci,  praktycznie wszyscy mieszkańcy Karsiborza  otrzymali wezwanie do urzędu aby „wytłumaczyć się” w jaki sposób pozbywają się zawartości szamba.

Jak informują służby prasowe; zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej lub w przypadku jej braku do zbiornika bezodpływowego. Oprócz tego musi przedstawić w urzędzie miasta podpisaną umowę na odbiór nieczystości ze zbiornika bezodpływowego oraz dowody ich odbioru przez specjalistyczną firmę, która wykonuje tę usługę –  przynajmniej raz w miesiącu.
Obecnie  trwa wysyłanie wezwań do mieszkańców miasta, którzy mają zbiorniki bezodpływowe, w celu weryfikacji i potwierdzenia tych zobowiązań.
Nie dotyczy to tylko dzielnicy Karsibór, ale również pozostałych części Świnoujścia, gdzie takie zbiorniki funkcjonują. Do tej pory takie pisma otrzymało 130. właścicieli nieruchomości. W ciągu najbliższych dni otrzymają je wszyscy korzystający z szamb.
Jeżeli chodzi o wysokość opłat za odbiór nieczystości, to nie ustala stawek miasto, tylko firmy, które się tym zajmują.

Zamiast marnować energie urzędników na kontrolę, może warto usiąść raz i rozwiązać problem braku kanalizacji poprzez jej wybudowanie.

Tym bardziej, że urzędnicy nie mają żadnego pomysłu jak rozwiązać problem nielegalnych szamb na ogrodach działkowych.