Podczas ostatniej sesji Rady Miasta – radni pytali ile miasto wydało pieniędzy na dostosowanie pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb tomografu, który zamontowała prywatna firma – odpowiedzi udzieliła zastępca prezydenta Pani Joanna Agatowska – w odpowiedzi podała sumę 700 tysięcy – jako całkowity koszt, który trzeba było wydać aby dostosować pomieszczenia i zapewnić zasilanie.

Zapytaliśmy o szczegóły służby prasowe Prezydenta skąd taka kwota – rzecznik prasowy prezydenta Robert Karelus poinformował nas, że kwota ta to 553 tysiące złotych – środki wydano na prace projektowe, budowlane oraz specjalne przyłącze energetyczne.

Skąd ta różnica – można pomydlić się o kilka lecz nie o kilkaset tysięcy.

Kto tu mówi nieprawdę Zastępca Prezydenta Joanna Agatowska czy służby prasowe Prezydenta Żmurkiewicza ??  Ile w końcu wydano pieniędzy z budżetu miasta – nie możecie doliczyć się 150 tysięcy ??