Foto. Narodowe Świnoujście

25 stycznia 2014 roku, odbyło się Walne Zebranie Narodowego Świnoujścia. Jest to najwyższa władza w organizacji. Podczas Walnego Zebrania członkowie wybierają Zarząd. Walne Zebranie NŚ odbywać się będzie raz na rok, ponieważ tyle wynosić będą kadencje Zarządu.

 

Foto. Narodowe Świnoujście
Foto. Narodowe Świnoujście

 

Narodowe Świnoujście, jako miejska struktura ogólnopolskiego Ruchu Narodowego, jednoczy w swoim działaniu aktywistów Oddziału Świnoujście Obozu Narodowo-Radykalnego oraz formującego się świnoujskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej. Z tego względu, Zarząd Narodowego Świnoujścia składa się z przedstawicieli tych dwóch stowarzyszeń. Zarząd składa się z czterech osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.

Foto. Narodowe Świnoujście
Foto. Narodowe Świnoujście

 

Na spotkaniu obecnych było kilkanaście osób, które wybrały kierownictwo w następującym składzie: Prezesem Narodowego Świnoujścia został kolega Michał Piskorz. Jest on członkiem Obozu Narodowo-Radykalnego. Wiceprezesem Narodowego Świnoujścia, z ramienia Młodzieży Wszechpolskiej, został kol. Daniel Lipiec. Z kolei Sekretarzem wybrana została koleżanka Martyna, która jest działaczką świnoujskiego koła MW, a skarbnikiem działacz Oddziału Świnoujście ONR, kol. Oskar Barański.

narodowe-swi

Po wyborze Zarządu organizacji, omówiona została dotychczasowa, prawie już roczna działalność NŚ, a także przedstawione zostały plany i pomysły na akcje w przyszłości. Jednymi z pierwszych decyzji wybranego Zarządu jest utworzenie kalendarza działania dla członków organizacji, rozpoczęcie przygotowań do akcji rekrutacyjnej, następnej projekcji filmowej, a także obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszym mieście.

Walne Zebranie zakończone zostało referatem ideowym dotyczącym podejścia narodowców do narodu oraz działalności na rzecz jego dobra.
Narodowe Świnoujście