800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.
Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy.
Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).
W Świnoujściu funkcjonuje schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10. Do tej placówki są kierowane osoby na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez upoważnione osoby w MOPR. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie może nastąpić bez wymaganych dokumentów, które będą skompletowane w terminie późniejszym.
Schronisko zapewnia 50 miejsc. W okresie zimowym przewidziano 90 miejsc dla osób bezdomnych w pokojach oraz dodatkowo 6 miejsc siedzących w tzw. ogrzewalni. Są to miejsca przygotowane dla tych klientów, którzy pomimo trudnych warunków pogodowych, nie chcą przez okres zimy mieszkać w schronisku, ze względu na obowiązujące postanowienia regulaminu pobytu zakazujące spożywania alkoholu. Dla osób przebywających na noc do schroniska przewidziana jest ciepła kolacja oraz w razie potrzeby dodatkowa odzież. Osoby bezdomne mogą również skorzystać z pryszniców znajdujących się na terenie domu. Otrzymują wówczas środki higieny osobistej od pracowników schroniska.

Doradca Klienta Świnoujście Firma: MediaExpert Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News