Zima jak do tej pory była łaskawa dla ludzi jak i zwierząt, ale od dwóch dni zaczęła się dawać we znaki.
W związku z tym, że prognozy na najbliższe dni a szczególnie nocy zapowiadają siarczyste mrozy zapytaliśmy rzecznika prezydenta – czy w tym roku wzorem lat ubiegłych miasto przewidziało środki na dokarmianie ptactwa, jakie warunki atmosferyczne muszą wystąpić aby akcja dokarmiania ruszyła oraz prosiliśmy aby nam wskazano miejsca dokarmiania aby też mieszkańcy mogli udać się do „ptasiej stołówki” ze swoją karmą.

dokarmianiezima_2048x1337
Poniżej publikujemy odpowiedź na zadane przez nas pytania:
– Jeżeli przez dłuższy czas będą utrzymywały się bardzo niskie temperatury, a przede wszystkim warstwa lodu i śniegu będzie uniemożliwiała ptakom samodzielne zdobycie pożywienia, wówczas miasto, jak co roku, zorganizuje akcję ich dożywiania.
Podobnie, jak to miało miejsce w poprzednich latach, dokarmianie będzie prowadzone w miejscach, gdzie w okresie zimowym zbiera się najwięcej kaczek i łabędzi, tzn. przede wszystkim na Wybrzeżu Władysława IV i na plaży.