Nasze dążenia, aby w czasie zajęć każdy uczeń mógł indywidualnie wykonywać zadania przy swoim stanowisku w końcu się ziściły.

Dzięki przekazanej darowiźnie finansowej przez Spółkę Polskie LNG S.A. Każdy uczeń teraz samodzielnie poszukuje rozwiązań postawionego przed nim zadania, rozwiązuje problemy, wykorzystuje funkcje użytkowe programów komputerowych oraz rozwija umiejętność kreatywnego myślenia.

W naszej szkole funkcjonuje obecnie nowoczesna pracownia komputerowa, która posiada optymalną liczbę stacji roboczych + serwer.

szkoła
Wszystkie stanowiska mają dostęp do Internetu, drukarkę, skaner oraz podwieszany rzutnik, dający obraz na odpowiednio przygotowaną do tego ścianę. Zestawy komputerowe znajdujące się na wyposażeniu pracowni to Intel Pentium 3Ghz/ 4GB/500 HDD/DVDRW i są zaopatrzone w Windows 7 oraz pakiet Microsoft Office 2013. Wraz z dodatkowym oprogramowaniem zapewniają w pełni możliwość realizacji treści nauczania przewidzianych dla gimnazjum.
Sprzęt i oprogramowanie, z którego teraz możemy korzystać daje większe możliwości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych.

Info GP3: A.Krupa opiekun pracowni