„ŚWIADCZENIA DLA MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA”

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ruszyła realizacja jednorazowych świadczeń w ramach programu „Dobry start” dla mieszkańców Świnoujścia. W okresie od 1 do 11 lipca 2019r. włącznie wpłynęło 1.231 wniosków. Trwa ich rejestracja i rozpatrywanie. Przygotowana została już wypłata dla 183 rodzin na 228 dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 68.400,00zł.

W tym samym czasie, do MOPR, wpłynęło 1.938 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu rządowego „Rodzina 500+”. Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR rozpatrzyli pomoc dla 253 dzieci. Pierwsza wypłata świadczeń wychowawczych według nowych zasad, nastąpi za kilka dni, po otrzymaniu środków finansowych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłaty obydwu świadczeń, będą realizowane sukcesywnie: 1 – 2 razy w tygodniu.