UWAGA MIESZKAŃCY – MOŻNA DOSTAC PIENIĄDZE !

W piątek 28 czerwca 2019 r. (piątek) w sali numer 1 Urzędu Miasta Świnoujście odbędzie się spotkanie w sprawie możliwości dofinansowania wymiany starych pieców i kotłów na ekologiczne oraz termomodernizacji budynków. Początek o godzinie 10.00.

Program Ministerstwa Środowiska – Czyste Powietrze, skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Efektem programu ma być ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu.
Docieplenie przegród budynku.
Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Korzystając z programu można uzyskać wsparcie finansowe w postaci zwrotu części poniesionych kosztów.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Jeżeli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

WOŚ Świnoujście