Uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci” dla uhonorowania aspiranta Straży Więziennej Władysława Mrówczyńskiego zamordowanego w 1940 roku w Twerze

24 czerwca (poniedziałek) o godzinie 11.00 przed budynkiem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecnie ul. Kaszubska 28 miało miejsce uroczyste posadzenia „Dębu Pamięci” dla uhonorowania aspiranta Straży Więziennej Władysława Mrówczyńskiego zamordowanego w 1940 roku w Twerze

Władysław Mrówczyński był aspirantem Straży Więziennej w Zakładzie Karnym w Drohobyczu. W latach 1918-1922 pełnił służbę w Wojsku Polskim w Armii Hallera. Za swoje zasługi został odznaczony między innymi Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 1927 pełnił służbę w Więzieniu Karnym w Drohobyczu. We wrześniu 1939 roku pełnił funkcję kierownika więziennego młyna i piekarni. Aresztowany w dniu 8 października 1939 r. w Drohobyczu. Był więziony w obozie w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje.

W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele lokalnych władz publicznych i samorządowych, szefowie służb mundurowych województwa zachodniopomorskiego oraz rodzina zamordowanego funkcjonariusza.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie płk Piotr Warenik powiedział :

Jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, że w roku jubileuszu 100- lecia powstanie Służby Więziennej, która jest kontynuatorką i spadkobierczynią dokonań Straży Więziennej możemy uczcić pamięć funkcjonariusza, który pozostał do końca wierny złożonemu ślubowaniu i nie opuścił powierzonego mu posterunku, nawet za cenę własnego życia.
Niech świadectwo życia aspiranta Władysława Mrówczyńskiego będzie dla nas przykładem i drogowskazem w codziennej służbie i życiu prywatnym
Cześć Jego pamięci.

Program edukacyjny „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Głównym celem tej inicjatywy jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie 21 473 Dębów Pamięci. Każde z drzew będzie upamiętniało jedną zamordowaną osobę, stanie się swoistym żywym pomnikiem.

Program „Katyń… ocalić od zapomnienia” stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o historii, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych. Ma zachęcać do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Szczecinie
mjr Sebastian Matuszczak