Urząd marszałka Geblewicza podał nieprawdę ??

Jak podaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego podał niezgodną z prawdą informację  w komunikacie Na Pomorzu Zachodnim rusza pilotażowy program antysmogowy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje:

To nieprawda że RN WFOŚIGW nie zgodziła się na uruchomienie programu antysmogowego. Udzieliliśmy na ten cel 10 mln. dotacji, z której jednak Urząd Marszałkowski nie skorzystał ani z późniejszego zaproszenia WFOŚiGW do spotkania w celu ustalenia zasad współfinansowania ww. programu

 

Na Pomorzu Zachodnim rusza pilotażowy program antysmogowy.