Coraz więcej ścian na rozbudowie CEZiT

Mija pierwsze pół roku budowy części sportowej i rozbudowy części edukacyjnej Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki. Miejsce zmieniło się nie do poznania, a spoza płotu okalającego budowę już widać ściany przyszłej pływalni i hali sportowej.

Pierwsze miesiące w dużej mierze przebiegały pod znakiem wykonywania prac żelbetowych, murowania ścian, wykonywania hydroizolacji.

W celu wykonania głębokiego wykopu pod budynek pływalni wykonawca wykonał ściankę szczelną z grodzic stalowych wokół budynku pływalni. W trakcie realizacji robót powstał projekt warsztatowy izolacji budynku pływalni w technologii białej wanny, projekt warsztatowy stropów filigranowych i konstrukcji dźwigarów drewnianych zadaszenia budynku hali sportowej i pływalni, które stanowią uzupełnienie projektu wykonawczego. Ww. projekty zostały przedstawione projektantowi do akceptacji i nie zostały wniesione uwagi.

Kiedy w marcu publikowaliśmy informację o ówczesnym stanie zaawansowania prac, wykonawca jeszcze prowadził prace ziemne i rozpoczął budowę fundamentów. Teraz już widzimy zarysy obu najważniejszych budynków: hali sportowej i pływalni.

Powstały już ściany i słupy fundamentowe, ławy główne, zbiornik przyszłej pływalni jest zaizolowany, podobnie jak ściany, które znajdą się pod poziomem gruntu.

60 procent stanowiło na koniec maja zaawansowanie części konstrukcyjnej hali sportowej. W przypadku pływalni wykonanie konstrukcji sięgało 40 procent.

Wykonane zostały: kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przyłącza wodociągowe wraz z siecią.

Ogólne zaawansowanie robót – według raportu inżyniera kontraktu – przekroczyło 10 proc.

info, foto UM