Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy że 8.Flotylla Obrony Wybrzeża czynnie włączyła się do udziału w piątej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, który trwa od 30 maja do 5 czerwca 2019 r.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

Marynarka Wojenna RP zrealizuje cel nr 14: „Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony”, poprzez udział w projekcie: „Morze to życie”.

W ramach projektu jednostki 8.FOW przeprowadzą 4 czerwca 2019 roku akcję sprzątania plaż znajdujących się w obszarach odpowiedzialności, polegającą na usuwaniu odpadów wyrzuconych przez morze oraz zanieczyszczeń i śmieci.

kmdr ppor Grzegorz Lewandowski
Sekcja Prasowa
8. Flotylla Obrony Wybrzeża