Dodatkowy pas na ul. Pomorskiej z dnia na dzień coraz dłuższy

Z dania na dzień przybywa płyt ułożonych na powstającym na ulicy Pomorskiej pasie postojowym dla aut oczekujących na przeprawę promową „Centrum”

Pas postojowy wykonywany jest z prawej strony istniejącej jezdni. Jego szerokość wyniesie 3 m, długość 982 m.

Jednocześnie wykonawca utwardza pobocze wzdłuż budowanego pasa postojowego na szerokości 1 m oraz wykonuje regulację i odtworzenie rowu melioracyjnego.

Codziennie przybywa kilkadziesiąt metrów pasa. Wykonywany jest on z płyt betonowych układanych na wcześniej przygotowanym i wzmocnionym podłożu.

Prowadzone roboty w pewnym stopniu utrudniają ruch pojazdów. W razie potrzeby pracownicy wprowadzają ruch wahadłowy, sterowany ręcznie.

Po wybudowaniu pasa o wiele łatwiej będzie dojechać do Karsiborza. Oczekujące na przeprawę samochody nie będą blokowały jezdni. Ograniczy to także liczbę niebezpiecznych sytuacji, do jakich dochodziło przed wykonaniem inwestycji.

Info, foto: UM