Ograniczona widzialność

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, zachodnia strefa brzegowa, w dzień 22.05.2019 r. ograniczona widzialność do 400 m, mgła.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed ograniczoną widzialnością w strefie brzegowej – część zachodnia, od godz. 12:00 do godz. 18:00 dnia 22.05.2019 r. Miejscami obserwuje się i nadal prognozowane są mgły ograniczające widzialność od 400 m do 900 m.

Stopień zagrożenia 2 w skali 3-stopniowej.