Firmy, które chcą projektować drogi w damach kontraktu „Sprawny i Przyjazny dla Środowiska Dostęp do Infrastruktury Portowej.” Mają więcej czasu na zgłoszenie ofert. Termin składania został wydłużony do 29 maja br.

Wcześnie otwarcie ofert zaplanowane było na 14 maja. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)/pozwolenia a budowę/ przez Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

To projekt obejmujący całą sieć drogową prawobrzeża łączącą port z siecią krajową i międzynarodową. W ubiegłym roku ogłosiliśmy przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj, ale oferty znacznie przewyższały kwoty, jakie miasto może przeznaczyć na ten projekt. Dlatego teraz zmieniliśmy koncepcję (zmodyfikowany został także zakres zadania).

Inwestycja – jako istotna dla rozwoju całego kraju – znalazła się na Liście Projektów Zidentyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/26825/wim-271-1-3-2019